Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Výcvik

 

Cesy Kerenova

 Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti:

07.09.2008  FSMP - I.c/95 b.

12.10.2008 PF - II.c/142 b.

27.06.2010 FD - I.c/65 b.

23.-24.10.2010 SD - I.c/185 b.

        Pri výcviku sučky Cesy sme postupovali podľa našich skúsenosti, doporučení z dostupnej literatúry a od našich skúsenejších chovateľov. Niektoré zásady výcviku poľovníckych psov sú uvedené na webovej stránke:
 http://www.pzi.sk/view.php?cisloclanku=2007040092  v sekcií výcvik psa. Taktiež napr. v Baka, B.- Jevčák, J.: Horské plemená psov v službách poľovníctva. Michalovce 2008.

         Medzi naše hlavné zásady výcviku, ktoré sme sa snažíme uplatňovať patria:  trpezlivosť, dôslednosť, primeranosť, odmeňovanie a trestanie.

Základný výcvik:

                                                          Povel sadni 

Povel ľahni 

Povel dole

            V rámci základného výcviku sme precvičovali odloženie sučky. Najprv uviazanú na dlhom remeni a potom bez uviazania na voľno. Pri tomto cviku sa nám osvedčilo nechať pri odloženej sučke osobnú vec vodiča. Ďalej sme precvičovali vodenie na remeni. Tento cvik sme robili v rôznom teréne.  Ukázalo sa, že sučka sa veľmi rýchlo  naučila správne chodiť pri nohe alebo za vodičom  pri cvičeni po lesných chodníkoch. 
            Taktiež sme preverovali schopnosti sučky  vrátiť sa k vodičovi po sledovaní alebo dlhom durení zvere. Ukázalo sa, že orientácia sučky je výborná. Doposiaľ sa vždy vrátila po svojej vlastnej stope k vodičovi alebo domov aj po viachodinovom durení a stavaní diviaka. 
 
Jedna z nezmyselných disciplín na skúškach duričov je preskúšavanie  správania sa psa pri výstrele. Pri skúšaní tejto disciplíny rozhodcovia posudzujú aj poslušnosť psa. Pri nácviku tejto disciplíny sme mali problém s tým, že sučka na poľovačke  bola po výstrele spravidla nasadzovaná na stopu. Pri nácviku tejto disciplíny,  sučka po výstrele podstatne zrýchlila rýchlosť a polomer hľadania a bolo ťažko ju privolať k vodičovi. Po viacnásobnom precvičovaní sa túto disciplínu podarilo zvládnuť a po SD na ňu zabudnúť.  

Sledovanie prirodzenej a umelej stopy

          Pre zvýšenie záujmu sučky pracovať na prirodzenej stope sa  nám osvedčilo precvičovanie sledovania umelej stopy. Pre kladenie stopy používame dlhú hrubšiu palicu, ktorá je zakončená kovovým dutým dvoj valcom so zaisťovacou skrutkou na jeho hrubšej stráne, do ktorej vkladáme raticu. Striedavo precvičujeme sledovanie stopy diviačej  a jelenej zvery v rôznom teréne. Veľmi motivujúco na prácu  psa pred vydaním povelu "Stopa" pôsobí malá odmena, ktorá by nemala chýbať po úspešnom splnení úlohy.
        Pri nácviku sledovania prirodzenej stopy sa nám osvedčilo vodenie sučky na remeni v skorých ranných hodinách, hlavne v letných mesiacoch, po miestach prechodu diviačej zveri, okolo bahnísk a pod. V začiatkoch výcviku je vhodné sa vyhýbať miestam s častým výskytom líšok, zajacov a srnčej zveri. Podľa výsledkov psíka pri sledovaní stopy je vhodné stopové dráhy postupne predlžovať.

 Výcvik v diviačom oplôtku:

         S našou sučkou sme absolvovali výcvik v diviačom oplôtku, ktorý sa nám osvedčil  pri smerovaní jej orientácie na diviačiu zver. Nie je vhodné príliš často navštevovať ten istý oplôtok. Psa je vhodné nechať pracovať samostatne a bez prítomnosti vodiča v blízkosti oplôtku. Ak je to nutné, tak na posmelenie psa použiť ostrejšieho psa. Sučka Cesy pri práci v oplôtku:

 

 

          Po absolvovaní základného výcviku v oplôtku, ktorý nám ukázal ako sučka reaguje na diviačiu zver, sme pristúpili k praktickému výcviku. V počiatku výcviku je vhodné umožniť psovi pracovať s postreleným diviačaťom a tým utvrdiť jeho orientáciu na diviačiu zver. Tento výcvik nám ukázal ako sučka dokáže sledovať prirodzenú stopu diviaka, jej hlasitosť na stope a ako sa správa pri zastrelenej zveri. Po tomto úspešne absolvovanom výcviku bola sučka pripravená na vykonanie SD. 
        Po výcviku nasledovali individuálne a spoločné poľovačky. S prácou sučky sme veľmi spokojní.
              

               Prvého mu dohľadala Cesy.          Ďalšia časť pasovačky - u nás je to skúška odvahy.

                       

                                                            Po úspešnej dohľadavke. 

 

  

 

 

                                   

 
TOPlist